bulonat e zgjerimit

  • Wedge Anchors

    Spiranca pykë

    Një spirancë pykë është një spirancë e zgjerimit të tipit mekanik që përbëhet nga katër pjesë: trupi i spirancës së filetuar, kapësja e zgjerimit, një arrë dhe një rondele. Këto spiranca sigurojnë vlerat më të larta dhe më të qëndrueshme të mbajtjes së çdo ankorimi të zgjerimit të tipit mekanik
  • Drop-In Anchors

    Spirancat e rënies

    Spirancat Drop-In janë spiranca femërore prej betoni të dizenjuara për ankorim në beton, këto shpesh përdoren për aplikime të sipërme sepse spina e brendshme e spirancës zgjerohet në katër drejtime për të mbajtur spirancën fort brenda vrimës përpara se të fusni një shufër me fije ose rrufe në qiell. Ai përbëhet nga dy pjesë: spina zgjeruese dhe trupi i spirancës.